Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

Posts tagged ‘Tajemnica…’

video

Obrazy dla Polski 2012

Tak naprawdę szukając nowego języka opisu doświadczenia Ojczyzny, trzeba również wyruszyć w poszukiwaniu nowego języka dla doświadczenia Kościoła w dzisiejszej Polsce (rzecz z rozmysłem zawężam do naszego ?rejonu?). Oba te ?narzecza? zachodzą na siebie, bowiem oba ogarniają ? albo inaczej: próbują wypowiedzieć ? Tajemnicę ostatecznie? miłości, wolności, a może jeszcze bardziej piękna. Tak, tak, owe słowo przez duże ?T?, to jedno z ulubionych słów Ivo ? aż boi się go nadużywać, ale niestety ? będzie się w tym względzie powtarzał.

Jak podobne to języki, dowodzą dwa poniższe filmy. Jeden z nich wyświetla zwycięską koncepcję plastyczną Muzeum Historii Polski, drugi filmuje intuicje (prorocze?) JPII. Oba obrazują w sposób bliski to, jak czuje i myśli Ivo o sprawach rzeczywiście „ważnych”. Szczególnie projekt Muzeum (który pod względem finansowania dalej stoi w miejscu) odpowiada tej wrażliwości, która otwiera się na przyszłość, przenosząc ją w sposób jak najbardziej nowoczesny w przyszłość. To w jakiejś mierze jest nowo ryta tablica historyczna, na sposób cyfrowy, dla potomnych. A kończy ją instalacja-sala: ?Ogrody?. Dla piszącego to poetyckie, symboliczne, na swój sposób kongenialne (hiperbola zamierzona), oddanie prawdy, że projekt Polska, od dawien dawna tworzony, cały czas się spełnia?  I ma przed sobą przyszłość, jeśli należycie wyzyskamy tę wolność, która rzeczywiście jest i szansą, i ciężarem. Niektórzy chcieliby zagracić tę ostatnią salę różnymi kontrowersyjnymi rekwizytami współczesnymi. Ale w sumie nie chodzi tu o kontrowersje, a jedynie o groźbę, że tę przestrzeń, która wzywa, otwiera się w dal? po prostu się zagłuszy i zniszczy.

Kończąc, bo temat będzie, kontynuowany, wypowiem podsumowującą, a zarazem otwierającą puentę. Nie trzeba być zawodowym filozofem, by wiedzieć, że, szukając nowego języka na opisanie doświadczenia Ojczyzny i Kościoła w roku 2012, będzie się szukało ?nieco? nowej Ojczyzny i Nowego Kościoła. Po dwudziestu latach ?wolnej Polski? smutny to poniekąd wniosek: że ten Kościół i tę Ojczyznę trzeba w jakimś sensie wymyślać właśnie na nowo. Za mało mamy miejsca teraz na analizy, dlaczego tak się stało? Owe poszukiwania eklezjalne opatrzone są tytułem Nowej Ewangelizacji. A jak nazwać próby patriotyczne? A może znowu ? zachodzą one na siebie? Wydaje się że tak? Bowiem, jeśli kiedyś, za czasów pierwszej ?Solidarności?, Polacy nieraz powracali do Kościoła poprzez przestrzeń patriotyczną, tak dzisiaj wydaje się, że do Polski, do jej aktywnego tworzenia, powrócą na skalę masową tylko z przestrzeni Kościoła. Intuicja podpowiada, że ta Polska, którą znamy, pamiętamy, nie przetrwa nawet w swej istocie, a nie tylko formie, jeśli nie przetrwa polski Kościół. Jednocześnie zwykła obserwacja w dniu powszednim jego żywotności sugeruje z kolei to, że on nie przetrwa, jeżeli nie odkryje, a przed innymi nie odsłoni, niezgłębionego horyzontu duchowości, zogniskowanej na Osobie Zbawiciela. A to może się spełnić tylko w długiej, głębokiej, choć ? pewnie ? różnorakiej Adoracji. Logiczny jest zatem wniosek rzeczywiście końcowy: ta nowa, jakoś ” inna”, Polska wyłoni się z Ciszy… jeśli skądkolwiek miałaby się wyłonić.